top of page

ກາເຟທີ່ດີແລະການປະຕິບັດແບບຍືນຍົງຕ້ອງໄປ

ຄຽງຄູ່ກັນ

ດັ່ງນັ້ນກາເຟເມືອງຊຽງຈື່ງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວບ້ານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຕອບສະຫນອງກາເຟໃຫ້ແກ່ຕະຫລາດໂລກ

ປະຫວັດ

ກາເຟເມືອງຊຽງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ຜະລິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍລວມທັງຊາວກະສິກອນສ່ວນບຸກຄົນແລະ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກາເຟອາຣາບີກ້າທີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບທີ່ສຸດ.

MX Logo Blue Lao.png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
IMG_5025.jpeg
bottom of page