ອີງໃສ່ພື້ນຖານກາເຟທີ່ດີແລະການປະຕິບັດແບບຍືນຍົງຕ້ອງໄປ

ຄຽງຄູ່ກັນ

ກາເຟເມືອງຊຽງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວບ້ານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຕອບສະຫນອງກາເຟໃຫ້ແກ່ຕະຫລາດໂລກ

Mueang Xieng Coffee

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
IMG_5025.jpeg