top of page

ໃນໃຈຂອງເຮົາ

 ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ

ເຮົາຮັກຄົນລາວແລະຫລົງໄຫລໃນກາເຟລາວ! ຈຶ່ງຮ່ວມມືກັບຊາວສວນ, ເພື່ອຈະຕອບສະໜອງກາເຟທີ່ພິເສດໃຫ້ກັບ ນັກຂົ້ວກາເຟທົ່ວໂລກ

DSC_1535.jpg
IMG_5123.jpeg

ພວກເຮົາມີເຄືອຄ່າຍຕະຫລາດທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໄປເຖິງຊາວສວນ

ບ່ອນທີ່ໄປ

MX Logo Blue Lao.png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
IMG_4894.jpeg

ເຮົາເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບຊາວສວນກາເຟເພື່ອໃຫ້ຄຸນນະພາບກາເຟໝັ້ນຄົງ, ມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວສວນກາເຟເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປູກ, ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການແປຮູບກາເຟ

ເຕີບໂຕ

ແນວໃດ

DSC_1770.jpg

ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ວິທີການປູກຝັງທີ່ດີທີ່ສຸດ,ການເລືອກກາເຟທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຜູ້ຊື້ທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກ ສະນັ້ນກາເຟເມືອງຊຽງຈຶ່ງພະຍາຍາມເສີມສ້າງຕ່ອງໂສ້ກາເຟໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ,ຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້.

bottom of page