ຫົວໃຈຂອງເຮົາ

 ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ

ເຮົາຮັກຄົນລາວແລະຫລົງໄຫລໃນກາເຟລາວ! ຈຶ່ງຮ່ວມມືກັບຊາວສວນ, ເພື່ອຈະຕອບສະໜອງກາເຟທີ່ພິເສດໃຫ້ກັບ ນັກຂົ້ວກາເຟທົ່ວໂລກ

DSC_1535.jpg
IMG_5123.jpeg

ພວກເຮົາຊອກຫາຕະຫລາດທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໄປເຖິງຊາວສວນ

 ໄປໃສແດ່

ກາເຟເມືອງຊຽງ

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
IMG_4894.jpeg

ເຮົາເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບຊາວສວນກາເຟເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າພວກເຮົາໄດ້ກາເຟທີ່ດີ, ມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວສວນກາເຟເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປູກ, ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການແປຮູບກາເຟ

ການເຕີບໂຕ

ແນວໃດ

DSC_1770.jpg

ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ວິທີການປູກຝັງທີ່ດີທີ່ສຸດ,ເລືອກກາເຟທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຜູ້ຊື້ທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກ ສະນັ້ນກາເຟເມືອງຊຽງຈຶ່ງພະຍາຍາມເສີມສ້າງຕ່ອງໂສ້ກາເຟໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ,ຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້.